כרביבים עלי עשב
כרביבים על עשב
כרביבים על יעשב
mazkirut@revivim.co.il  קיבוץ רביבים ד.נ. חלוצה 85515, טלפון: 086562511, פקס:086562240