תקנונים
התקנונים ניתנים כשירות לחבר בכל מקרה התקנון המאושר והמודפס המצוי במשרד המזכירות הוא התקף
mazkirut@revivim.co.il  קיבוץ רביבים ד.נ. חלוצה 85515, טלפון: 086562511, פקס:086562240