סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש
 סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש        נובמבר    
             
             
משפחה שם יום תאריך      
צחור עזרא ג 01/11/2016      
גולדמן גולדי ד 02/11/2016      
רם ניצן ה 03/11/2016      
בן עמי רביב ש 05/11/2016      
שילה אמנון א 06/11/2016      
טאובה גדעון ב 07/11/2016      
דולינסקי גלעד ג 08/11/2016      
גוטקה ורד ד 09/11/2016      
ברזלי ורה  ה 10/11/2016      
דרורי-עזרן יעל ש 12/11/2016      
דוד תמר א 13/11/2016      
יסעור זיו  ב 14/11/2016      
בן-יוסף יאיר ג 15/11/2016      
ברגמן נעם ד 16/11/2016      
אלפנדרי דניאל ה 17/11/2016      
רפאלי מונה ש 19/11/2016      
גרול מדלן א 20/11/2016      
קולב חיה ב 21/11/2016      
ברנובסקי יאנה ג 22/11/2016      
גרול יונית ד 23/11/2016      
שאול מירי ה 24/11/2016      
ברנובסקי מיכאל ש 26/11/2016      
כהן שלוה  א 27/11/2016      
קלוסקי עמרי ב 28/11/2016      
שוורצמן לריסה  ג 29/11/2016      
יסעור יעל ד 30/11/2016      
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת

סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 11
 סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 11      
       
       
משפחה שם יום תאריך
יוגב אורי ג 01/11/2016
גלאון אסף ד 02/11/2016
סינלביץ אלחנדרו  ה 03/11/2016
בן יאיר אבנר ש 05/11/2016
מועלם רותם א 06/11/2016
ישראלוביץ ג'סי ב 07/11/2016
וייספלד אנדריי ג 08/11/2016
אופנגנדן ולדימיר ד 09/11/2016
וייט  ג'רד ה 10/11/2016
סלומון גיא ש 12/11/2016
נפתליהו גלעד א 13/11/2016
נוה אלעד ב 14/11/2016
גרול דניאל ג 15/11/2016
פרץ נדב ד 16/11/2016
מילר יריב ה 17/11/2016
פריאל תומר ש 19/11/2016
שאול דקל א 20/11/2016
קרן דגן  ב 21/11/2016
וולוסקי כתריאל ג 22/11/2016
לחמן מאור ד 23/11/2016
ללויה יוסף ה 24/11/2016
גולן עודד ש 26/11/2016
פיינשטיין נדב א 27/11/2016
כרמל גל ב 28/11/2016
לופו יניב ג 29/11/2016
קורן אדם ד 30/11/2016
       
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 11
סידור תורנות נהג תורן חודש 11
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 11
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש 11
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 11
סידור תורנות חימום יום ו' 11
תורנות מועדון יום ו' חודש 11
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש 12
תורנות מועדון יום ו' חודש /12 /16
סידור תורנות חימום יום ו' 12/16
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 12/16
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת 12/16
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 10/16
סידור תורנות נהג תורן חודש 10/16
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 10/16
סידור תורנות נהג תורן חודש 11
 סידור תורנות נהג תורן חודש      נובמבר
       
משפחה שם יום תאריך
בניה אילנה ג 01/11/2016
שר זהר ד 02/11/2016
בן-לולו דוד ה 03/11/2016
אקיאן תום ש 05/11/2016
מועלם  זוהר א 06/11/2016
פרץ יסעור פנינה ב 07/11/2016
קליינפלד שרונה ג 08/11/2016
ברזילי חמי ד 09/11/2016
יוגב נוגה ה 10/11/2016
יבלונסקי שני ש 12/11/2016
ברנובסקי רעיה א 13/11/2016
פריאל מיכל ב 14/11/2016
פריד  מייקל ג 15/11/2016
ברנרס סמדי ד 16/11/2016
רביב גיל ה 17/11/2016
אקיאן רון ש 19/11/2016
שביט עמליה א 20/11/2016
דמרי אורלי  ב 21/11/2016
קולב ג'ימבו ג 22/11/2016
אופנגנדן ואלה ד 23/11/2016
בן לולו סיגל ה 24/11/2016
ולדמן  אירנה ש 26/11/2016
אקיאן אילן א 27/11/2016
אידלצ'יק אלכס ב 28/11/2016
טאובה ברוריה ג 29/11/2016
פריאל איילת ד 30/11/2016
       
על מנת למשוך הודעות באמצעות הנייד מהשלוחה של נהג תורן, יש לחייג 08-6562755, מספר שלוחה 2525, ססמא 2525      
       
נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 21:25 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-21:15)      
נסיעה שנייה: יציאה בשעה 22:50 (לקו 64 שיוצא מב"ש בשעה 22:40)      
       
מוצ"ש ומוצאי חג:      
 נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 22:40 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-22:30)      
       
הודעות לשתי הנסיעות ניתן להשאיר עד חצי שעה משעת יציאת האוטובס מב"ש.      
       
       
       
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 11
סידור תורנות נהג תורן חודש 11
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 11
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש 11
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 11
סידור תורנות חימום יום ו' 11
תורנות מועדון יום ו' חודש 11
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש 12
תורנות מועדון יום ו' חודש /12 /16
סידור תורנות חימום יום ו' 12/16
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 12/16
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת 12/16
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 10/16
סידור תורנות נהג תורן חודש 10/16
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 10/16
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש 11
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
        נובמבר  
משפחה שם תאריך      
ברזלי ורה  04/11/2016      
גושן צור 11/11/2016      
חזקיהו יוני 18/11/2016      
שר סתו 25/11/2016      
           
           
           
           
           
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 11
         
 סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש        נובמבר
         
         
משפחה שם תאריך משפחה שם
קרן פלד חן 04/11/2016 קולב ג'ימבו
דולינסקי חגית 04/11/2016 גולן עודד
אידלצ'יק ואלה  11/11/2016 אידלצ'יק אלכס
אופנגנדן ואלה 11/11/2016 גרול אלי
לבר עטרה  18/11/2016 צחור עזרא
בניה אילנה 18/11/2016 בן-עמי רביב
אקיאן רון 25/11/2016 שאול דקל
חיות אליס 25/11/2016 טאובה גדעון
         
שימו לב, שעות התורנות הן: 20:30 - 18:20        
תורנים בארוחה המפסקת או המבדלת - שעות בתיאום עם שמעון        
תורנות נעימה,        
שמעון        
         
סידור תורנות חימום יום ו' 11

 סידור תורנות חימום יום ו'    נובמבר  
       
משפחה שם תאריך  
צחור לבנה 04/11/2016  
שחר ארנון 11/11/2016  
שביט עמליה 18/11/2016  
יסעור סמדר 25/11/2016  
       
שימו לב, שעות התורנות: 16:30-18:00      
בברכה,      
שמעון      
       
       
תורנות מועדון יום ו' חודש 11

תורנות מועדון יום ו' חודש    נובמבר
     
משפחה שם תאריך
צחור יעל  04/11/2016
פרץ וייסוידובסקי עדי 04/11/2016
דוד תמר 11/11/2016
פרץ אוחנה דורית 11/11/2016
ברנרס סמדי  18/11/2016
ללויה קטי 18/11/2016
נוה רוני 25/11/2016
פריד יפעת 25/11/2016
     
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש 12
תורנות מועדון יום ו' חודש /12 /16
תורנות מועדון יום ו' חודש    דצמבר
     
משפחה שם תאריך
גלילי רותם 02/12/2016
כהן-סולל וונדי 02/12/2016
שוורצמן לריסה  09/12/2016
שוורצמן  וולודיה 09/12/2016
ברנובסקי יאנה 16/12/2016
ברנובסקי מיכאל 16/12/2016
 לוקין טפינצב נטליה 23/12/2016
קליינפלד שרונה 23/12/2016
חולתי  חגית 30/12/2016
גרול אורטל 30/12/2016
סידור תורנות חימום יום ו' 12/16
 סידור תורנות חימום יום ו'    דצמבר
     
משפחה שם תאריך
יוגב נוגה 02/12/2016
צחור אילנית 09/12/2016
וולוסקי כתריאל 16/12/2016
לאב ג'ון 23/12/2016
סלומון גיא 30/12/2016
     
שימו לב, שעות התורנות: 16:30-18:00    
בברכה,    
שמעון    
     
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש 12/16
           
   סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש        דצמבר
           
           
  משפחה שם תאריך משפחה שם
  רפאלי מונה  02/12/2016 ללויה יוסף
  פרץ יסעור פנינה 02/12/2016 דוד ליאון
  קלוסקי דורית  09/12/2016 קרן דגן 
  קלוסקי שי 09/12/2016 וייספלד אנדריי
  אורנשטיין מרים 16/12/2016 אורנשטיין אודי
  ברנובסקי רעיה 16/12/2016 יוגב אורי
  סלוצקר אסיה 23/12/2016 אופנגנדן ולדימיר
  חזקיהו אנה 23/12/2016 רביב גיל
  גרול יונית 30/12/2016 גרול ירון
  לייטה סיגל  30/12/2016 ארז ערן
           
  שימו לב, שעות התורנות הן: 20:30 - 18:20        
  תורנים בארוחה המפסקת או המבדלת - שעות בתיאום עם שמעון        
  תורנות נעימה,        
  שמעון        
           
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת 12/16
 סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש        דצמבר
         
         
משפחה שם יום תאריך  
שאול גילי ה 01/12/2016  
גרול אורטל ש 03/12/2016  
חזקיהו איימי א 04/12/2016  
גושן מיכל ב 05/12/2016  
גוטקה עפרי ג 06/12/2016  
ברגמן נעם ד 07/12/2016  
חיות אליס ה 08/12/2016  
לבר עטרה  ש 10/12/2016  
לחמן כוכב א 11/12/2016  
יסעור מוניקה ב 12/12/2016  
כהן סולל פטריק ג 13/12/2016  
שלו מוטי ד 14/12/2016  
שטיימן אלכס ה 15/12/2016  
גרול אלי ש 17/12/2016  
ג'ייקובס ניצן א 18/12/2016  
שחר  ירדן ב 19/12/2016  
גדיש רביב ג 20/12/2016  
צחור אילנית ד 21/12/2016  
יצחקי  רונית ה 22/12/2016  
חולתי ארנון ש 24/12/2016  
וייספלד רעיה  א 25/12/2016  
צחור עזרא ב 26/12/2016  
גולדמן גולדי ג 27/12/2016  
רם ניצן ד 28/12/2016  
בן עמי רביב ה 29/12/2016  
שילה אמנון ש 31/12/2016  
         
         
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 10/16
 סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש        דצמבר
         
         
משפחה שם תאריך    
אטקינס עופרה 02/12/2016    
לופו אלי 09/12/2016    
קולב  טל 16/12/2016    
טולצ'ינסקי דליה 23/12/2016    
לייטה סיגל 30/12/2016    
סידור תורנות נהג תורן חודש 10/16
 סידור תורנות נהג תורן חודש      דצמבר
       
משפחה שם יום תאריך
קרן פלד חן ה 01/12/2016
יסעור סינלביץ רננה ש 03/12/2016
כהן נתן א 04/12/2016
כהן  שאול ב 05/12/2016
בניה אילנה ג 06/12/2016
שר זהר ד 07/12/2016
בן-לולו דוד ה 08/12/2016
מועלם  זוהר ש 10/12/2016
פרץ יסעור פנינה א 11/12/2016
קליינפלד שרונה ב 12/12/2016
ברזילי חמי ג 13/12/2016
יוגב נוגה ד 14/12/2016
יבלונסקי שני ה 15/12/2016
ברנובסקי רעיה ש 17/12/2016
פריד  מייקל א 18/12/2016
פריאל מיכל ב 19/12/2016
ברנרס סמדי ג 20/12/2016
רביב גיל ד 21/12/2016
שביט עמליה ה 22/12/2016
אקיאן רון ש 24/12/2016
דמרי אורלי  א 25/12/2016
קולב ג'ימבו ב 26/12/2016
אופנגנדן ואלה ג 27/12/2016
בן לולו סיגל ד 28/12/2016
ולדמן  אירנה ה 29/12/2016
אקיאן אילן ש 31/12/2016
       
על מנת למשוך הודעות באמצעות הנייד מהשלוחה של נהג תורן, יש לחייג 08-6562755, מספר שלוחה 2525, ססמא 2525      
       
נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 21:25 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-21:15)      
נסיעה שנייה: יציאה בשעה 22:50 (לקו 64 שיוצא מב"ש בשעה 22:40)      
       
מוצ"ש ומוצאי חג:      
 נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 22:40 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-22:30)      
       
הודעות לשתי הנסיעות ניתן להשאיר עד חצי שעה משעת יציאת האוטובס מב"ש.      
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 10/16
 סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש        דצמבר
         
         
משפחה שם יום תאריך  
נתנאל שמואל ה 01/12/2016  
שרמר בנימין ש 03/12/2016  
אלפנדרי מושון א 04/12/2016  
יצחקי אריק ב 05/12/2016  
קומיי צביקה ג 06/12/2016  
לבר יאיר ד 07/12/2016  
פריאל נמרוד ה 08/12/2016  
פליישמן שרון ש 10/12/2016  
רפאלי אייל א 11/12/2016  
חזקיהו אלי ב 12/12/2016  
גוטקה יונתן ג 13/12/2016  
ארז מעיין ד 14/12/2016  
גרול  ירון ה 15/12/2016  
הירט רונן ש 17/12/2016  
לייטה מרסלו א 18/12/2016  
קורן  יוגב ב 19/12/2016  
אורנשטיין אודי ג 20/12/2016  
עדן איתמר ד 21/12/2016  
גושן צור ה 22/12/2016  
מור יוסף איציק ש 24/12/2016  
דוד ליאון א 25/12/2016  
שר  בן ב 26/12/2016  
חזקיהו יוני ג 27/12/2016  
יסעור רענן ד 28/12/2016  
קופץ' עמרי ה 29/12/2016  
שביט עידו ש 31/12/2016  
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת 12/16
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
        דצמבר
משפחה שם תאריך    
גדיש  רביב 02/12/2016    
פריד מייקל 09/12/2016    
מילר יריב 16/12/2016    
יצחקי  אריק 23/12/2016    
רפאלי אייל 30/12/2016    
mazkirut@revivim.co.il  קיבוץ רביבים ד.נ. חלוצה 85515, טלפון: 086562511, פקס:086562240