סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש ינואר 17
 סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש        ינואר    
             
             
משפחה שם יום תאריך      
טאובה גדעון א 01/01/2017      
דולינסקי גלעד ב 02/01/2017      
גוטקה ורד ג 03/01/2017      
אללוף שלומי ד 04/01/2017      
גרול שרית ה 05/01/2017      
חזקיהו דוד ש 07/01/2017      
לאב שרה א 08/01/2017      
לופו אלי ב 09/01/2017      
דרורי-עזרן יעל ג 10/01/2017      
דוד תמר ד 11/01/2017      
יסעור זיו  ה 12/01/2017      
בן-יוסף יאיר ש 14/01/2017      
ברגמן נעם א 15/01/2017      
רפאלי מונה ב 16/01/2017      
גרול מדלן ג 17/01/2017      
קולב חיה ד 18/01/2017      
ברנובסקי יאנה ה 19/01/2017      
גרול יונית ש 21/01/2017      
שאול מירי א 22/01/2017      
ברנובסקי מיכאל ב 23/01/2017      
שוורצמן לריסה  ג 24/01/2017      
כהן שלוה  ד 25/01/2017      
קלוסקי עמרי ה 26/01/2017      
יסעור יעל ש 28/01/2017      
שאול גילי א 29/01/2017      
חזקיהו איימי ב 30/01/2017      
גוטקה עפרי ג 31/01/2017      
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת ינואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
        ינואר  
משפחה שם תאריך      
חזקיהו  אלי 06/01/2017      
עזרן צ'יקו 13/01/2017      
לחמן כוכב 20/01/2017      
חזקיהו איימי 27/01/2017      
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 1
 סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש       
       
       
משפחה שם יום תאריך
אוברמן גיז'רמו א 01/01/2017
אפרים אריק ב 02/01/2017
ארנולד איציק ג 03/01/2017
בן-לולו דוד ד 04/01/2017
בקר רוני ה 05/01/2017
ברנובסקי ויקטור ש 07/01/2017
דמרי יהונתן א 08/01/2017
חולתי עידן ב 09/01/2017
חיות עמיחי ג 10/01/2017
יסעור  גיא ד 11/01/2017
לאב ג'ון ה 12/01/2017
כהן עזרא ש 14/01/2017
לוקין  מקסים א 15/01/2017
לחמן חזי ב 16/01/2017
נפתליהו גלעד ג 17/01/2017
פריד מייקל ד 18/01/2017
וייט  ג'רד ה 19/01/2017
פליישמן חנן ש 21/01/2017
גרונדלינגר פרדי א 22/01/2017
שר  סתו ב 23/01/2017
קלינפלד אבנר ג 24/01/2017
יבלונסקי יבגני ד 25/01/2017
יוגב אורי ה 26/01/2017
אביטבול אהוד ש 28/01/2017
גלאון אסף א 29/01/2017
סינלביץ אלחנדרו  ב 30/01/2017
ג'ייקובס רייל ג 31/01/2017
       
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש ינואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת ינואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 1
סידור תורנות נהג תורן חודש 1
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 1
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש ינואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש ינואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' ינואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש ינואר 17
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש פברואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש חודש פברואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' פברואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 פברואר 17
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש פברואר 17
סידור תורנות נהג תורן חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש פברואר 17
סידור תורנות נהג תורן חודש 1
 סידור תורנות נהג תורן חודש      ינואר        
               
משפחה שם יום תאריך        
ברזילי  ורה א 01/01/2017        
שטיימן גלינה  ב 02/01/2017        
טאובה ברוריה ג 03/01/2017        
אידלצ'יק אלכס ד 04/01/2017        
פריאל איילת ה 05/01/2017        
קרן פלד חן ש 07/01/2017        
כהן  שאול א 08/01/2017        
כהן נתן ב 09/01/2017        
יסעור סינלביץ רננה ג 10/01/2017        
בניה אילנה ד 11/01/2017        
שר זהר ה 12/01/2017        
מועלם  זוהר ש 14/01/2017        
פרץ יסעור פנינה א 15/01/2017        
קליינפלד שרונה ב 16/01/2017        
ברזילי חמי ג 17/01/2017        
יוגב נוגה ד 18/01/2017   תוצאת תמונה עבור ‪driver clipart‬‏
 
   
יבלונסקי שני ה 19/01/2017        
ברנובסקי רעיה ש 21/01/2017        
ברנרס סמדי א 22/01/2017        
פריאל מיכל ב 23/01/2017        
רביב גיל ג 24/01/2017        
שביט עמליה ד 25/01/2017        
דמרי אורלי  ה 26/01/2017        
אקיאן רון ש 28/01/2017        
קולב ג'ימבו א 29/01/2017        
אופנגנדן ואלה ב 30/01/2017        
בן לולו סיגל ג 31/01/2017        
על מנת למשוך הודעות באמצעות הנייד מהשלוחה של נהג תורן, יש לחייג 08-6562755, מספר שלוחה 2525, ססמא 2525              
               
נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 21:25 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-21:15)              
נסיעה שנייה: יציאה בשעה 22:50 (לקו 64 שיוצא מב"ש בשעה 22:40)              
               
מוצ"ש ומוצאי חג:              
 נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 22:40 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-22:30)              
               
הודעות לשתי הנסיעות ניתן להשאיר עד חצי שעה משעת יציאת האוטובס מב"ש.              
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש ינואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת ינואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 1
סידור תורנות נהג תורן חודש 1
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 1
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש ינואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש ינואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' ינואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש ינואר 17
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש פברואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש חודש פברואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' פברואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 פברואר 17
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש פברואר 17
סידור תורנות נהג תורן חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש פברואר 17
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 1
 סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש        ינואר
         
         
משפחה שם תאריך    
פריד יפעת 06/01/2017    
גלילי קומיי רינה 13/01/2017    
פרץ  אורן 20/01/2017    
גרול אורטל 27/01/2017    
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש ינואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת ינואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש 1
סידור תורנות נהג תורן חודש 1
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש 1
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש ינואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש ינואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' ינואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש ינואר 17
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש פברואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש חודש פברואר 17
סידור תורנות חימום יום ו' פברואר 17
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 פברואר 17
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש פברואר 17
סידור תורנות נהג תורן חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש פברואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת חודש ינואר 17
 סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש        ינואר    
             
             
משפחה שם יום תאריך      
טאובה גדעון א 01/01/2017      
דולינסקי גלעד ב 02/01/2017      
גוטקה ורד ג 03/01/2017      
אללוף שלומי ד 04/01/2017      
גרול שרית ה 05/01/2017      
חזקיהו דוד ש 07/01/2017      
לאב שרה א 08/01/2017      
לופו אלי ב 09/01/2017      
דרורי-עזרן יעל ג 10/01/2017      
דוד תמר ד 11/01/2017      
יסעור זיו  ה 12/01/2017      
בן-יוסף יאיר ש 14/01/2017      
ברגמן נעם א 15/01/2017      
רפאלי מונה ב 16/01/2017      
גרול מדלן ג 17/01/2017      
קולב חיה ד 18/01/2017      
ברנובסקי יאנה ה 19/01/2017      
גרול יונית ש 21/01/2017      
שאול מירי א 22/01/2017      
ברנובסקי מיכאל ב 23/01/2017      
שוורצמן לריסה  ג 24/01/2017      
כהן שלוה  ד 25/01/2017      
קלוסקי עמרי ה 26/01/2017      
יסעור יעל ש 28/01/2017      
שאול גילי א 29/01/2017      
חזקיהו איימי ב 30/01/2017      
גוטקה עפרי ג 31/01/2017      
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש ינואר 17
           
   סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש        ינואר
           
           
  משפחה שם תאריך משפחה שם
  דרורי-עזרן יעל 06/01/2017 בן-יוסף אורי
  וייספלד רעיה  06/01/2017 בן-יוסף יאיר
  שאול גילי 13/01/2017 פיינשטיין נדב
  שר זהר 13/01/2017 אוברמן גיז'רמו
  עפרון אילה  20/01/2017 כהן-סולל פטריק
  מועלם הלן  20/01/2017 וייט ג'רד
  רם סיגל  27/01/2017 ברזלי חמי
  קולב חיה 27/01/2017 יסעור רענן
           
  שימו לב, שעות התורנות הן: 20:30 - 18:20        
  תורנים בארוחה המפסקת או המבדלת - שעות בתיאום עם שמעון        
  תורנות נעימה,        
  שמעון        
           
סידור תורנות חימום יום ו' ינואר 17
 סידור תורנות חימום יום ו'    ינואר
     
משפחה שם תאריך
ברנרס רענן 06/01/2017
סינלביץ אלחנדרו  13/01/2017
שחר ארנון 20/01/2017
כהן עזרא 27/01/2017
     
שימו לב, שעות התורנות: 16:30-18:00    
בברכה,    
שמעון    
תורנות מועדון יום ו' חודש ינואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש    ינואר
     
משפחה שם תאריך
גוטקה ורד 06/01/2017
יצחקי  רונית 06/01/2017
הנדי אלונה  13/01/2017
כהן ברבי  13/01/2017
אלפנדרי מושון 20/01/2017
אלפנדרי רויטל 20/01/2017
ואן-רור אדוה 27/01/2017
ואן רור נטלי 27/01/2017
     
שיבוץ תורנות שטיפת כלים חודש פברואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש חודש פברואר 17
תורנות מועדון יום ו' חודש    פברואר
     
משפחה שם תאריך
קליינפלד שרונה 03/02/2017
גדיש דגנית 03/02/2017
שטיימן גלינה  10/02/2017
שטיימן אלכס 10/02/2017
רוזנטל פראוקה 17/02/2017
ימין עליזה 17/02/2017
גולדמן מיירה 24/02/2017
טאובה  ברוריה 24/02/2017
סידור תורנות חימום יום ו' פברואר 17

 סידור תורנות חימום יום ו'    פברואר
     
משפחה שם תאריך
ג'ייקובס ניצן 03/02/2017
יסעור יעל 10/02/2017
רוזנטל תומר 17/02/2017
פריאל איילת 24/02/2017
     
שימו לב, שעות התורנות: 16:30-18:00    
בברכה,    
שמעון    
סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש פברואר 17
 סידור תורנות חד"א יום ו' וערב חג חודש        פברואר
         
         
משפחה שם תאריך משפחה שם
ברגמן נעם 03/02/2017 מועלם זהר
יבלונסקי שני 03/02/2017 יסעור זיו 
פרץ יסעור פנינה 10/02/2017 גרול דניאל
בן-יוסף אורה 10/02/2017 אקיאן אילן
ארגז לאב שרה 17/02/2017 ברנובסקי ויקטור
ולדמן אירנה 17/02/2017 שביט עידו
קולב טל 24/02/2017 בן יוסף יזהר
גוטקה עפרי 24/02/2017 פרץ נדב
         
שימו לב, שעות התורנות הן: 20:30 - 18:20        
תורנים בארוחה המפסקת או המבדלת - שעות בתיאום עם שמעון        
תורנות נעימה,        
שמעון        
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 פברואר 17
 סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 חודש  פברואר
משפחה שם יום תאריך
לבר עטרה  ד 01/02/2017
חיות אליס ה 02/02/2017
כהן סולל פטריק ש 04/02/2017
לחמן כוכב א 05/02/2017
שלו מוטי ב 06/02/2017
יסעור מוניקה ג 07/02/2017
שטיימן אלכס ד 08/02/2017
גרול אלי ה 09/02/2017
ג'ייקובס ניצן ש 11/02/2017
שחר  ירדן א 12/02/2017
צחור אילנית ב 13/02/2017
גדיש רביב ג 14/02/2017
יצחקי  רונית ד 15/02/2017
חולתי ארנון ה 16/02/2017
וייספלד רעיה  ש 18/02/2017
צחור עזרא א 19/02/2017
גולדמן גולדי ב 20/02/2017
רם ניצן ג 21/02/2017
בן עמי רביב ד 22/02/2017
שילה אמנון ה 23/02/2017
טאובה גדעון ש 25/02/2017
דולינסקי גלעד א 26/02/2017
גוטקה ורד ב 27/02/2017
אללוף שלומי ג 28/02/2017
סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש פברואר 17
 סידור תורנות נהג לצומת יום ו' חודש        פברואר  
           
           
משפחה שם תאריך      
אטקינס עופרה 03/02/2017      
לופו אלי 10/02/2017      
קולב  טל 17/02/2017      
טולצ'ינסקי דליה 24/02/2017      
סידור תורנות נהג תורן חודש פברואר 17
 סידור תורנות נהג תורן חודש  פברואר
 
משפחה שם יום תאריך
בן לולו דוד ד 01/02/2017
ולדמן  אירנה ה 02/02/2017
אקיאן אילן ש 04/02/2017
אידלצ'יק אלכס א 05/02/2017
פריאל איילת ב 06/02/2017
טאובה ברוריה ג 07/02/2017
קרן פלד חן ד 08/02/2017
יסעור סינלביץ רננה ה 09/02/2017
שר זהר ש 11/02/2017
כהן  שאול א 12/02/2017
בניה אילנה ב 13/02/2017
כהן נתן ג 14/02/2017
מועלם  זוהר ד 15/02/2017
פרץ יסעור פנינה ה 16/02/2017
קליינפלד שרונה ש 18/02/2017
ברזילי חמי א 19/02/2017 תוצאת תמונה עבור ‪driver clipart‬‏
יוגב נוגה ב 20/02/2017
יבלונסקי שני ג 21/02/2017
ברנובסקי רעיה ד 22/02/2017
פריאל מיכל ה 23/02/2017
אקיאן רון ש 25/02/2017
רביב גיל א 26/02/2017
שביט עמליה ב 27/02/2017
ברנרס סמדי ג 28/02/2017
     
על מנת למשוך הודעות באמצעות הנייד מהשלוחה של נהג תורן, יש לחייג 08-6562755, מספר שלוחה 2525, ססמא 2525  
   
נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 21:25 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-21:15)
נסיעה שנייה: יציאה בשעה 22:50 (לקו 64 שיוצא מב"ש בשעה 22:40)
 
מוצ"ש ומוצאי חג:
 נסיעה ראשונה: יציאה בשעה 22:40 (לקו 64 שיוצא מב"ש ב-22:30)
 
הודעות לשתי הנסיעות ניתן להשאיר עד חצי שעה לפני יציאת האוטובס מב"ש.
סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש פברואר 17
 סידור תורנות שמירה 23:00 - 20:00 חודש        פברואר
         
         
משפחה שם יום תאריך  
בן יאיר אבנר ד 01/02/2017  
גולובינסקי דימה ה 02/02/2017  
וייספלד אנדריי ש 04/02/2017  
אופנגנדן ולדימיר א 05/02/2017  
וייט  ג'רד ב 06/02/2017  
סלומון גיא ג 07/02/2017  
נוה אלעד ד 08/02/2017  
גרול דניאל ה 09/02/2017  
פרץ נדב ש 11/02/2017  
מילר יריב א 12/02/2017  
פריאל תומר ב 13/02/2017  
שאול דקל ג 14/02/2017  
קרן דגן  ד 15/02/2017  
לחמן מאור ה 16/02/2017  
וולוסקי כתריאל ש 18/02/2017  
ללויה יוסף א 19/02/2017  
גולן עודד ב 20/02/2017  
פיינשטיין נדב ג 21/02/2017  
כרמל גל ד 22/02/2017  
לופו יניב ה 23/02/2017  
קורן אדם ש 25/02/2017  
נתנאל שמואל א 26/02/2017  
שרמר בנימין ב 27/02/2017  
אלפנדרי מושון ג 28/02/2017  
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת פברואר 17
סידור תורנות שמירה 17:00 - 20:00 ליל שבת
        פברואר  
משפחה שם תאריך      
שחר  רוחלה 03/02/2017      
פליישמן חנן 10/02/2017      
ג'ייקובס רייל 17/02/2017      
גולובינסקי דימה 24/02/2017      
mazkirut@revivim.co.il  קיבוץ רביבים ד.נ. חלוצה 85515, טלפון: 086562511, פקס:086562240