רביבים – 70 שנה במדבר. תוכנן עניינים מפורט
רביבים – 70 שנה במדבר. תוכנן עניינים מפורט
mazkirut@revivim.co.il  קיבוץ רביבים ד.נ. חלוצה 85515, טלפון: 086562511, פקס:086562240