דמוגרפיה והיסטוריה

דמוגרפיה והיסטוריה

 

לוחות דמוגרפיים ומידע הסטורי על רביבים 2008-1949

 

 

 

 

 

עלה לאתר רביבים בחג המשק ה-65

יולי 2008

 

 

 

 

 

 

כתב והפיק: עדין קוה, רביבים

מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
השנה מס' ילדים
1964 155 מקור הנתונים:
1965 161
1966 166 אין נתונים לשנים קודמות ל-1964
1967 163 עלוני ראש השנה - ספטמבר בכל שנה.
1968 167 1980-6  הנתונים מהמאזן של סוף השנה
1969 178 היות שעורך העלון לא פרסם סיכומים.
1970 183
1971 188 הנתונים הם מספר הילדים במערכת החינוך.
1972 196 לכן כוללים את ילדי התושבים.
1973 208
ממוצע לעשור 177
1974 204
1975 210
1976 204
1977 203
1978
1979 198
1980 207
1981 בשנים אלו היתה חברת נוער - זו אינה נכללת.
1982 199
1983 206
ממוצע לעשור 204
1984 203
1985 197
1986 212
1987 203
1988 217
1989 213
1990 208 במקום בלבד ילדי משק בלבד (ללא תושבים)
1991 216 ללא שנת חופש רביבים רתמים ס"ה
1992 226 1992 214 14 214
1993 226 1993 211 24 211
ממוצע לעשור 212 1994 208 19 208
1995 211 24 211
1994 222 1996 207   207
1995 225 1997 206 15 221
1996 225 1998 193 17 210
1997 236 1999 188 17 205
1998 227 2000 182 18 200
1999 236 2001 178 21 199
2000 222 2002 168 22 190
2001 221 2003 164 22 186
2002 221        
2003 215 ממוצע לעשור 191 19 185
ממוצע לעשור 225
מצבת הילדים לראש השנה  01/07/2008
שנה רביבים רתמים ילדי חוץ ס"ה
2008     30 188
2007     26 198
2006     22 190 ילדי חוץ
2005     24 200 תושבים
2004     24 209 בית ראשון כולל ת' ברתמים
2003 164 22 29 215 מהסביבה
2002 168 22 37 227
2001 178 21 22 221
2000 182 18 22 222
1999 188 17 31 236
1998 193 17 17 227
1997 206 15 15 236
1996 207   18 225
1995 211   14 225
1994 208   14 222
דמוגרפיה והיסטוריה
מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
הכשרות וגרעינים שבנו את רביבים 1938-2007
רשימת במחזורים, שנת סיום ומספר המסיימים
מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
אולפן רביבים
הכשרות וגרעינים שבנו את רביבים 1938-2007
הכשרות וגרעינים שבנו את רביבים 2007-1938
עד 1943 מצויינת שנת בואם לרביבים, כולל קיסריה. מ"שדמה" שנת הגיוס לפלמח או לצה"ל.
מספר השנה שם ההכשרה מוצא תנועתי מס' מתגייסים זיהוי
1 1938 נוער א גבעת ברנר   משה רונן
2 1939 רמת הכובש נוער עובד   מאיר קודצי ירושלמי
3 1940 תל יוסף נוער עובד אריה יחיאלי אלכסנדר וכושי
4 1940 נוער נען נוער עובד   יהודית וצבי בלנרה
5 1941 אילת השחר נוער עובד   שמוליק איסקוב
6 1942 גבת נוער עובד   יהודה פיין
7 1943 נוער ג גבעת ברנר   יואל ד"מ
8 1944 שדמה הנוער העובד 48 יעקב שמש
9 1947 מעוז א המחנות העולים 110  
10 1951 קיסריה דרור 40 זהבה ולאה
11 1951 מעוז ב המחנות העולים 100  
12 1955 לנגב א פרטי 33  
13 1956 לנגב ב פרטי 18  
14 1957 לנגב ג פרטי 50  
15 1958 לנגב ד פרטי 27  
16 1960 לנגב ו פרטי 12  
17 1961 לנגב ז פרטי 11  
18 1962 לנגב ח פרטי 43  
19 1963 לנגב ט פרטי 31  
20 1964 לנגב י פרטי 40  
21 1965 לנגב יא פרטי 46  
22 1966 לנגב יב פרטי 25  
23 1967 לנגב יג פרטי 21  
24 1968 לנגב יד פרטי 33  
25 1968 רביבים הנוער העובד 38  
26 1971 רביב  פרטי 30  
27 1972 יתכן פרטי 56  
28 1976 חזון פרטי 30  
29 1978 נותב פרטי 32  
30 1981 קדד פרטי 25  
31 1985 מימתר לרתמים רביבים    
32 1989 תפנית פרטי 35  
33 1992 אטד פרטי 19  
34 1996 מעוף אגף הנוער והנח"ל 16  
35 1997 אלול אגף הנוער והנח"ל 21  
36 1998 נגב אגף הנוער והנח"ל 11  
37 2000 חריף אגף הנוער והנח"ל 14  
38 2001 בראשית אגף הנוער והנח"ל 13    
39 2003 עדר צופים 13    
40 2006 צ'יפופו צופים 17    
41 2007 צוותא צופים 15    
רשימת במחזורים, שנת סיום ומספר המסיימים
רשימת המחזורים, שנת סיום י"ב ומספר המסיימים
מספר שם המחזור שנת הסיום מס' מסיימים
       
1 נבט 1968 10 בשנים הראשונות של ביה"ס,
2 רותם 1970 11 בגלל מספר הילדים המצומצם,
3 אשל 1972 18 נפתחה כיתה מדי שנתיים.
4 זית 1974 17 עם הצטרפות ילדי המדרשה
5 גפן 1976 18 ומאוחר יותר ילדי צאלים,
6 חצב 1978 17 נפתחה כיתה מדי שנה.
7 הדס 1979 12
8 עירית 1981 16 עם ייסוד ביה"ס המטרה
9 אורנים 1982 14 היתה להקים בי"ס בן י"ב
10 נרקיס 1984 14 כיתות.
11 הרדוף 1985 13 בסתיו 1970 עברה כיתת אשל (יא)
12 צאלה 1986 13 ללמוד בביה"ס האזורי מעלה
13 כלנית 1987 16 הבשור. בשנת 1990 עברו כיתות
14 שיטה 1988 17 ההמשך לאשל הנשיא.
15 שיזף 1989 11 בשנת 1991 נסגר ביה"ס היסודי
16 ערבה 1990 17 ברביבים והילדים עברו ללמוד
17 איריס 1991 8 בביה"ס היסודי האזורי משאבים.
18 צבעוני 1992 10
19 רקפת 1993 8
20 סביון 1994 16
21 שקד 1995 6
22 תאנה 1996 11
23 דקל 1997 10
24 תמר 1998 9
25 שקמה 1999 9
26 אגוז 2000 12
27 תות 2001 9
28 סיפן 2002 13
29 אלון 2003 10
30 חבצלת 2004 14
31 ברוש 2005 11
32 אתרוג 2006 13
33 הדר 2007 10
34 ליבנה 2008 6
ס"ה     419
מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
מספר הילדים ברביבים לאורך השנים
השנה מס' ילדים
1964 155 מקור הנתונים:
1965 161
1966 166 אין נתונים לשנים קודמות ל-1964
1967 163 עלוני ראש השנה - ספטמבר בכל שנה.
1968 167 1980-6  הנתונים מהמאזן של סוף השנה
1969 178 היות שעורך העלון לא פרסם סיכומים.
1970 183
1971 188 הנתונים הם מספר הילדים במערכת החינוך.
1972 196 לכן כוללים את ילדי התושבים.
1973 208
ממוצע לעשור 177
1974 204
1975 210
1976 204
1977 203
1978
1979 198
1980 207
1981 בשנים אלו היתה חברת נוער - זו אינה נכללת.
1982 199
1983 206
ממוצע לעשור 204
1984 203
1985 197
1986 212
1987 203
1988 217
1989 213
1990 208 במקום בלבד ילדי משק בלבד (ללא תושבים)
1991 216 ללא שנת חופש רביבים רתמים ס"ה
1992 226 1992 214 14 214
1993 226 1993 211 24 211
ממוצע לעשור 212 1994 208 19 208
1995 211 24 211
1994 222 1996 207   207
1995 225 1997 206 15 221
1996 225 1998 193 17 210
1997 236 1999 188 17 205
1998 227 2000 182 18 200
1999 236 2001 178 21 199
2000 222 2002 168 22 190
2001 221 2003 164 22 186
2002 221        
2003 215 ממוצע לעשור 191 19 185
ממוצע לעשור 225
מצבת הילדים לראש השנה  01/07/2008
שנה רביבים רתמים ילדי חוץ ס"ה
2008     30 188
2007     26 198
2006     22 190 ילדי חוץ
2005     24 200 תושבים
2004     24 209 בית ראשון כולל ת' ברתמים
2003 164 22 29 215 מהסביבה
2002 168 22 37 227
2001 178 21 22 221
2000 182 18 22 222
1999 188 17 31 236
1998 193 17 17 227
1997 206 15 15 236
1996 207   18 225
1995 211   14 225
1994 208   14 222
רשימת בוגרי י"ב ברביבים - מאז 1968
לפי א"ב
ס"ה 424 בוגרים. מעודכן לשנת 2008.
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
אביבי  איל  1995 לב דרור 1978
אביבי ניצן 1994 לב הראל 1986
אולניק אורי 1981 לב יפתח 1979
אולניק יעל 1970 לבבי אופיר 1990
אולניק שלומית 1978 לבבי אייל 1984
אונגר גיורא 1990 לבבי יעלה 1982
אונגר ענת 1994 לוי אילת 2000
אוסדון נורית 2006 לוי דגנית 1990
אופנגנדן דימה 2002 לוי חגית 1991
אופנגנדן סוניה 2006 לוי יובל 1994
אופק ארן 1995 לוי ליאת 1993
אופק יוני 1992 לוי לילך 1988
אופק ליאור 1989 לוי נמרוד 1999
אורלובסקי סיון ז"ל 1982 לוי ערן 1990
אורלובסקי תרצה 1985 לוי רויטל 1984
אטלי ניצה 1972 לויטס ארז 1994
אטלי נרדה 1978 לויטס טל 1989
אטקינס דור 2002 לוין איריס 1987
אטקינס תום 2005 לוין חמוטל 1985
אידלצ'ק מיכאל 1999 לוין לימור 1992
אידלצ'ק נטשה 1997 לופו יניב 2004
איל חנן 1981 לופו לירון 1998
איל רונן 1987 לופו רועי 2000
איל  דן 1984 לושינסקי אסף 1990
איל  עדנה 1995 לושינסקי דורון 1976
איליש דלית 1989 לושינסקי עוזי 1982
איליש ירון 1987 לושינסקי עופר 1974
אלון ניצן 1996 לחמן  חזי 1994
אלטשולר גל 1981 לחמן  מאור 2002
אלטשולר יפעת 1986 לחמן  עופר 1999
אמיר ירון 1987 ליבנה אסנת 1984
אפרים בן 2005 ליבנה טל 1981
אפרים דור 2004 ליבנה יואב 1988
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
אקיאן רון 2008 ליבנה עירית 1990
אקיאן תום 2006 ליבנה ערן 1992
ארז נועה 1985 לינדנר יאיר 1978
ארז עדה 1989 לינדנר עומר 1982
ארז ערן 1978 לינדנר רוני 1974
ארז תומר 1981 לרקי שושנה 1976
ארמן אילת 1988 מדן אילת 1994
ארמן  אסנת 1991 מדן עוזי 1996
ארנולד דודו 1994 נאמן אורנה 1974
ארנולד מאירה 1996 נאמן ורד 1974
ארצי אביב 1987 נאמן סיגל 1981
ארצי הדס 1982 נאמן עטרה 1984
ארצי רן 1989 נאמן רקפת 1972
ארצי תמר 1979 נוה אלעד 1990
בו-יוסף אורי 2004 נוה חגית 1985
בורשטין נחום 1972 נוה יפעת 1978
בורשטין עובד 1976 נוריאלי רות 1968
בורשטין שאול 1985 סבוראי דלית 1981
בורשטין  גדעון 1979 סבוראי מורן 1986
בירן אסנת 1987 סבוראי נבו 1974
בכור דודו 1982 סוכוב לנה 2006
בכור יעל 1976 סוכוב ניקיטה 2003
בכור עידן 1974 סלומון גיא 1995
בן-עמי מוריה 2005 סלומון דניאל 1992
בן יוסף ליאור 2002 סלומון נעמי 1997
בן עמי דפנה 1988 סלוצקר אנה 2002
בן עמי חנן 1991 סמואלסון מורן 1994
בן עמי יעל  1997 סמואלסון מילה 1997
בניה  אביב 1997 סנד איתי 1972
בניה  שחר 1999 סנד דניאל 1991
בניה   עדי 2003 סנד יואב ז"ל 1970
בקר יונתן 1999 עדן איתמר 1996
בר דנה 1981 עדן ליאור 1992
בר הגר 1979 עדן ענבל 1990
בר- און יערה 1981 עמידן אוהד 1979
     
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
בר און אורן 1984 עמידן איתמר 1995
בר און שני 1989 עמידן יובל 1984
ברגמן אדוה 1979 עמית בועז 1978
ברגמן גוני 2007 עמית הילה 1974
ברגמן גיא 1984 עמית חגי ז"ל 1986
ברגמן  ניצן 1974 עמית יובל 1987
ברזלי אלינור 2007 עפרון אור 2000
ברזלי אמנון 1972 עפרון אלי 1992
ברזלי חמי 1970 עפרון יפעה 2004
ברזלי נדב 2001 עפרון מיכל 1986
ברזלי נעמה 1979 עפרון תמיר 1985
ברנובסקי ויקטור 1999 עשת אורית 1978
ברנרס דניאל 2007 עשת אסנת 1970
ברסלר אריאלה 1996 עשת מיכל 1972
ברק בועז 1986 עשת עמליה 1985
ברק שי 1991 פריאל יפתח 1993
ברק  עמית 1988 פריאל נמרוד 1990
ברשלי שלי 2005 פריאל נעמה 1998
גולדמן טל 2004 פריאל תומר 1988
גולדמן טל 2006 פרידברג אדר 1991
גולדשמיט אפרת 1985 פרידברג אלעד 1986
גולדשמיט גלעד 1979 פרידברג ינון 1986
גולדשמיט שרון 1987 פרץ אבי 1985
גולן עודד 1990 פרץ אפרת 1997
גושן חבצלת 1989 פרץ נדב 1994
גושן עדי 1984 פרץ ניתאי 1992
גושן  יואש 1996 פרץ רעות 2005
גושן  צור 1986 פרת לי 1997
גל אדם 2000 צד חי ציפורה 1968
גל מאיה 1997 צור זהבה 1984
גלאון איתי 1993 צור צביה 1989
גלאון אסף 2003 צור ציון 1985
גלאון מיכל 1997 צחור אורלי 1987
גלילי אבנר 1976 צחור אלון 2004
גלילי חגית 2001 צחור הילה 1990
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
גלילי יורם 1988 צחור זהר 1990
גלילי מור 2005 צחור ליבנה 1996
גלילי רחל 1972 צחור נטע 2003
גלילי  אורי 1985 צחור ענבל 1996
גמליאלי אייל 1984 צחור עפרי 1998
גרול ירון 2002 צליל עדן 2004
גרול שרית 2007 קוה אלה 1987
גרול  דניאל 1999 קוה גתית 1982
גרין גדי 1984 קוה עינב 1989
גרין נועה 1994 קוה עתי 1998
גרין רפי 1986 קולב דינה 2006
גרין  חניתה 1988 קלוסקי יפתח 1981
גרינצוויג ניבה 1997 קלוסקי עידו 1972
דביר תמר 1968 קלוסקי עמרי 1974
דה מלאך יובל 1972 קלוסקי ענת 1968
דה מלאך נעמי 1976 קלוסקי שי 2007
דה מלאך  דניאל 1974 קליינפלד אבנר 1993
דה מלאך  מרים 1982 קליינפלד דפנה 1988
דינסין דנית 1993 קליינפלד יונתן 1984
דינסין ינאי 2000 קמחי הדס 1993
דינסין  מאיה 1996 קסאדו הלל 2007
דרור  ארז 1976 רביב אופק 2008
דרור  טליה 1968 רביב אורי 1978
דרור  עמית 1972 רביב גיל 1976
הכט רחל 1976 רביב דגן 2004
הנדי טל 2007 רביב זיו 1981
הק שחר 1992 רביב יאיר 1993
הרדוף דפנה 1982 רביב ניר 2006
הרדוף חגית 1990 רביב רן 1986
הרדוף נטע 1981 רוזנטל עירית 2004
הרדוף סמדר 1986 רוזנטל תומר 2008
וייספלד רינה 2007 רותם נגה 1979
ון-רוהר נטלי 2008 רותם נועם 1987
ון-רוהר רוי 2005 רותם נורית 1981
זילבר ברק 1982 רותם נעמה 1991
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
זילבר מרב 1985 רזניק חגי 1996
זילבר רועי 1990 רזניק רענן 1989
זק תמרה 2001 רחבי אסף 1982
חולתי ארנון 1974 רחבי הגר 1979
חולתי חגית 2005 רחבי יוסי 1988
חולתי נריה 1978 רחבי נעמי 1970
חולתי ענת ז"ל 2000 רחבי שאול 1974
חולתי רחל 1981 ריפמן און 2000
חולתי עידן 2003 ריפמן איה 1991
חזקיהו אלי 2004 ריפמן אלול 2004
חזקיהו יוני 1997 ריפמן שמואל 1968
חזקיהו  גלית 1999 רענן אסף 1978
חכלילי אביב 2006 רענן עירית ז"ל 1970
חכלילי אלון 1981 רענן תמר 1974
חכלילי דורון 1976 רשף מאירה 1985
חכלילי קורן 1988 רשף צור 1987
חכלילי קרן 1999 שאול אילאיל 2006
חכלילי שחף 2006 שאול אילה 1995
חכלילי שני 2000 שאול אילן 1990
חן ניר 1996 שאול דקל 1995
טאובה אורטל 2005 שאול חן 2002
טאובה אלה 2003 שאול ירון 1992
טאובה בן 2001 שאול מירי 1972
טולצ'ינסקי דליה 1974 שאול רפי 1968
טולצ'ינסקי עפרה 1972 שאול שני 1998
טחובר ענת 1986 שאולסקי אבישג 1994
יוגב אורי 1982 שאולסקי אביתר 1994
יוגב אילן 1972 שאולסקי נמרוד 1987
יוגב נירה 1976 שאולסקי עשהאל 1988
יודפת יוסי 1994 שביט אהוד 1985
יודפת לילך 1984 שביט אילנה 1974
יודפת נעמה 1978 שביט אמיר 1976
יודפת ענת 1974 שביט יוסי 1972
יכיני שרה 1968 שביט עידו 1990
ימין אביטל 1998 שביט שי ז"ל 1972
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
ימין אלדד 2001 שביט שלוה 1978
ינוב עדה 1970 שבת גיא 1994
יסעור גיא 2003 שדה דניאלה 1979
יסעור גיל 1987 שדה מיכאל 1976
יסעור זהר 1970 שוורץ רעות 2002
יסעור זיו 1972 שורץ סער 2006
יסעור זמר 1988 שורצמן ז'ניה 2005
יסעור יונית 2002 שחם צור 1989
יסעור ליאת 2004 שחר אדוה 2002
יסעור מרב 1995 שחר ירדן 2007
יסעור ניצן 1992 שחר מעין 2000
יסעור ניר 2001 שטח יונתן 1968
יסעור רננה 1982 שטיימן  יוליה 2001
יסעור רענן 1976 שטיימן  לרה 1998
יסעור שרי 2008 שטרן איתמר 2003
יצחקי אילת 2002 שלג ירון 1972
יצחקי טל 2000 שלג רעיה 1974
יראקלי יותם 208 שלו נטע 1998
ישראלוביץ' אורלי 2003 שלו ערן 2008
ישראלוביץ ג'סי 2006 שלו פלג 2001
ישראלוביץ' דני 2000 שמש זהר 1993
ישראלי אמנון 1991 שמש קרן 1987
ישראלי דוד 1979 שפיר תום 2006
ישראלי  יורם 1972 שפר אלה 1990
ישראלי מיכאל 2002 שפר דגנית 1978
ישראלי עמוס 1970 שפר נדב 1988
ישראלי רות 1974 שפר רועי 1994
כהן יואב 1987 שר בן 1994
כהן מורן 2004 שר לי 1990
כהן מיכל 2002 שר סתיו 2006
כהן מירב 2000 שר רון 2005
כהן נדב 1978 שרוף  אילה 1972
כהן עודד 1981 שרוף  כרמל 1988
כהן-סולל גל 2004 שרוף  ניר 1976
כהן סולל מיכל 1998 שרוף  רונית 1978
משפחה פרטי שנת סיום משפחה פרטי שנת סיום
כהן סולל  נעם 2001 תמיר הדס 1970
כץ יעל 1976 תמיר חגי 1976
לב אילת 1974 תמיר יוחאי 1988
תמיר נורית 1968
תמיר עופר 1981
אולפן רביבים
אולפן רביבים
ראשיתו של האולפן ב-1960 כשלימדנו עברית את חברי הכשרת דרור א מארה"ב.
כאולפן עבודה של הסוכנות הוכרנו בשנת 1968 עם בואם של המתנדבים לאחר מלחמת ששת הימים.
עד שנות התשעים היו רוב התלמידים תיירים ורק מיעוטם עולים חדשים. משנות התשעים היה מחזור אולפן
אחד בשנה מאוכלס בעולים מחבר העמים (חלקם משתתפי התוכנית "בית ראשון במולדת"), ובמחזור
השני למדו בני נוער מתכנית "עוצמה". חניכי "עוצמה" נבחרו ע"י קהילות ארה"ב להיות מנהיגי העתיד
שלהם והגיעו לשנה בארץ שכללה את אולפן רביבים. באולפנים השתתפו גם בוגרי תנועה מדרום אמריקה.
מאמצע 1999 הוחלפה תכנית עוצמה בתכנית סל"ה - סטודנטים לפני הורים. בתכנית זו הגיעו בני 17
שלא עבדו בקיבוץ אלא למדו כל ימות השבוע כולל תגבורים ע"י מוסדות חיצוניים. תכנית זו נפסקה 
לאחר שלושה מחזורים, עם גבור האינטיפאדה.
מראשית שנות האלפיים, עם החלשות העליה מחבר העמים, החלו ללמוד באולפן חברי תנועות נוער מדרום
אמריקה, אוסטרליה וניו-זלנד. קבוצות אלה הגיעו לשנת שהות בארץ במסגרתה למדו אצלנו מספר חודשים.
השנה מרכז האולפן השנה מרכז האולפן
1968-9 יוסי אורלובסקי 1979 דייב איטסקו
1970 רפי עמידן 1979-81 בארי סלומון
1971-2 מניה גרין 1982-89 שייע לבבי
1972-3 אלי ישראלי 1990 מיכה גושן
1974-5 שייע לבבי 1991-94 רותי יוגב
1976 ויקטור פריאל 1994-97 יעל צחור
1977-8 קרולין סלומון 1997-2008 עפרה אטקינס
גבי קוה היתה מטפלת האולפן והמתנדבים בשנים 2003-1971 למעט 1980, 1988.
החל משנת 2003 היה ג'ון גולדמן (גולדי) המטפל של האולפן והמתנדבים.
חברות נוער והכשרות צעירות
התחלה השם מספר שנת סיום מדריכים ומטפלות
         
חברת נוער        
1951 צאלים   1.1953 גאולה וסרמן, רות כשר, מינה עשת, ישראל זוסמן.
7.1953 רותם 35 9.1957 זכריה רחבי, אהרן נוה, לאה רוט, עדינה הורביץ, חנה ישראלי, 
        טובה בריק, מרים שרף.
הכשרה        
צעירה        
11.1976 התקווה 24 10.1979 יעקב יוגב, עינת גרינצוויג, לאה ברגמן, איתן בניה.
12.1984 ברוש 24 2.1987 שאול נבו, מוטי שלו, זיוה יודפת, ברוריה טאובה.
9.1990 נופר 19 6.1996 יחיא פרץ, אילה עפרון, קורין ברגמן, יעלה לבבי.