חסר רכיב

צ יפורים ברביבים וסיליה בעיזוז : דוחל,גבתון .קטהכתר ותור צוארון

חסר רכיב