חסר רכיב

לקט ברביבים :תור צוארון .דוחל.זנבנים ונחליאלי

חסר רכיב