חסר רכיב

היום ברביבים ומשאבי שדה :סיקסק,תור צורון פשוש,צוצלת, בולבול ,דרורים עורב עפור

חסר רכיב