קיבוץ רביבים 08-6562511

עיצוב המגדל הסולארי של רמת נגב

מועד התחלה: יום שני , 22/05/2017 , 18:00
מועד סיום: יום שני , 22/05/2017 , 22:00
מקום האירוע: