קבצים

http://revivim.kibbutz.org.il/media/sal/pages/464/f39_טלפונים דואל ולצאת מן הבלבול.pdf