קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

מרפאה - דוג'

מרפאה 2.4 עד 7.4

קבלת רופא - ד"ר אסי וד"ר מיכל
יום שני - בוקר
יום שלישי - אחה"צ
יום שישי - בוקר
מעקב הריון -לתאם עם המזכירה
בדיקות דם - שני ורביעי בבוקר
חסר רכיב