חסר רכיב

רופאים ברביבים

19/02/2017
   
  התיעוד מתייחס רק לרופאים
1950 1980 ראובן סובול שגרו ברביבים.  
1951 1981 ראובן סובול  
1952 1982 ראובן סובול עד לשנת 1957 הרופאים
1953 1983 ראובן סובול התחלפו מדי שנה ואין נתונים
1954 1984 ראובן סובול מדוייקים.  
1955 1985 ראובן סובול בולוצ'ניק וולף  
1956 1986 ראובן סובול גלעדי, בגדדי  
1957 אורי בתר 1987 ראובן סובול  
1958 אורי בתר 1988 ראובן סובול המרפאה הוקמה בשנת 1950
1959 ללא רופא 1989 ראובן סובול בית הרופא הוקם בשנת 1957
1960 ללא רופא 1990 ראובן סובול  
1961 ססיליו ברק 1991 ראובן סובול אחיות  
1962 ססיליו ברק 1992 ראובן סובול טובה דרור  
1963 דן בנור 1993 ראובן סובול רותי רענן  
1964 דן בנור 1994 ראובן סובול רבקה אופק  
1965 דן בנור 1995 ראובן סובול ריקי ישראלוביץ'  
1966 דן בנור 1996 ראובן סובול חרייט לופו  
1967 דן בנור 1997 ראובן סובול בת-שבע שוורץ  
1968 ללא רופא 1998 ראובן סובול אילה עפרון  
1969 ללא רופא 1999 ראובן סובול אורית שלו  
1970 מוטי לוין 2000 ראובן סובול  
1971 מוטי לוין 2001 ראובן סובול ד"ר מוטי לוין היה הראשון
1972 מוטי לוין 2002 ראובן סובול שעבד גם בסורוקה.  
1973 מוטי לוין 2003 ראובן סובול  
1974 מוטי לוין 2004 ראובן סובול  
1975 ראובן סובול 2005 אסי סיקורל  
1976 ראובן סובול 2006 אסי סיקורל  
1977 ראובן סובול 2007 אסי סיקורל הוכן ביולי 2009  
1978 ראובן סובול 2008 אסי סיקורל  
1979 ראובן סובול 2009 אסי סיקורל  
   
מרפאת שינים הוקמה 1989  
1955-70 צסלסקי מתיתיהו  
1977-91 לסלי לי  
סייעות:  
אפשטיין ג'ון  
קליינפלד מרתה  
בן-יוסף אורה  
חסר רכיב