חסר רכיב

ענפים וחברות

29/12/2016
חברת רבל א.ס.אס בע"מ

שנה מנכ"ל
מ2000  עד היום  - ניר אלימלך

חברת רבל צמחה מתוך חברת רביב שהחלה לייצר, באמצע שנות התשעים, מערכות אוורור לדלק במכוניות.
.בשנת 2000 הופרד פיתוח מערכות האוורור תחת המותג רבל. ניר אלימלך מונה למנכ"ל רבל הבעלים היו השותפים ברביב: רביבים 80%, קבוצת קאזו 20%. שמוליק וולודינגר נציג קאזו מונה ליו"ר מועצת המנהלים.

שלבים ותקופות בהתפתחות האסטרטגית
2000 הפרדת רבל מרביב.
2002 הפרדה מוחלטת של רבל מרביב.
2003 הקמת רבל-אירופה (בלוכסמבורג). המנהל: מישל אנטואן.
2004 כניסת קבוצת שמרוק כשותף במרץ 2004 ב-18.75%. היתרה בידי רביב.
2006 שמרוק מגדילה את חלקה ברבל במרץ 2006 ל- 23.53%.
מנכ"ל אירופה הוחלף. המנכ"ל החדש: ז'וליאן פרופיט.
2007 הנפקת רבל בבורסה של תל-אביב. הציבור רכש 20% ממניות רבל.
2008 הפעלת רבל-סין. המנהל: אינחואה דונג

הגידול המהיר של רבל-ישראל מומחש במספרי העובדים:

השנה חברים שכירים ס"ה הערות
ינואר-00 4 1 5 חלק ניכר מהפעילות התקיימה עדיין בתוך רביב
דצמבר-04 19 19 38
דצמבר-06 20 40 60
מאי-08 30 135 165 מחלקת הרכבה הועברה מרביב לרבל 2007

מחזור המכירות שמתוכנן לשנת 2008 עומד על 180 מיליון ₪.


חברת רביב
שנה מנכ"ל יו"ר
1969-1979 צבי בורשטין
1979-1987 משה ארמן
1987-1992 צבי בורשטין
2003-1993 יורם ישראלי שלום גרין. משנת 2000 שמוליק וולדינגר
2008-2004 אודי אורנשטיין שמוליק וולודינגר


חברת רביב הוקמה על ברכי "מפעלי מתכת רביבים" שעובדיה הצטרפו למחלקת התבניות ברביב.
החברה עבדה בעיקר בקבלנות משנה כמזריקה של חלקי פלסטיק למפעלים אחרים (פרמה שארפ, אפי ליידי).
במהלך השנים נעשו נסיונות לפתח מוצרים עצמיים כמו מטר-רץ, משקלון ועוד. כל הנסיונות כשלו אך שרתו
את המערכת של רביב לפיתוח יכולות עצמאיות בעתיד.
באמצע שנות התשעים הוחל בייצור מכלולים ופיתוח מוצר עצמאי: מערכות אוורור למיכלי דלק במכוניות.
בשנת 2000 הופרד פיתוח מערכות האוורור תחת המותג רבל. ניר אלימלך מונה למנכ"ל רבל.
בשנת 2000 נכנסה קבוצת קאזו  כשותפה ברביב בהיקף של  20% . מאז נציג הקבוצה שמואל וולודינגר
מכהן כיו"ר מועצת המנהלים.


שלבים ותקופות בהתפתחות האסטרטגית
1971 מוצרים טכניים מדוייקים בקבלנות משנה תוך מודעות גבוהה לאיכות.
1977 התמקדות ביצוא.
1985 שוק הרכב כשוק מרכזי.
1990 איכות TQM ו-ISO כתרבות ארגונית.
1992 מעבר ממוצרים פשוטים למכלולים. העצמת ההנדסה.
1995 הקמת רב-טק מפעל להרכבת מוצרים של רביב ומפעלים אחרים בגן התעשיה עומר.
1995 רבל: מיקוד והתמחות בסביבת מיכלי הדלק.
1997 רביב: קבלנות משנה בתחום מובילים למשענות ראש ברכב.
2000 הפרדת רבל מרביב. כניסת קאזו כשותף.
2001 הרחבת רביב: תוספת של 3,000 מ"ר בנויים. העברת מפעל רב-טק לרביבים.
2007 איחוד מאזני של רביב ורבל.
ב-2008 מועסקים ברביב כ-216 עובדים מהם 33 חברים (משרות).
השכירים מגיעים בהסעות בעיקר מבאר-שבע וירוחם, בהם עולים חדשים רבים מחבר המדינות.

מרכזי ענף המטע  2008-1949
השנה מרכז השנה מרכז מרכז ארגוני
1949 מוטקה  בלומגרונד 1979 מיכה גושן
1950 מוטקה  בלומגרונד 1980 נילי בר-און מיכה גושן
1951 ישראל ארגמן 1981 נילי בר-און  
1952 אוריאל כץ 1982 נילי בר-און  
1953 אוריאל כץ 1983 מיכה גושן  
1954 אוריאל כץ 1984 מיכה גושן  
1955 אוריאל כץ 1985 נילי בר-און דניאל דה-מלאך
1956 אוריאל כץ 1986 נילי בר-און דניאל דה-מלאך
1957 אוריאל כץ 1987 נילי בר-און רענן יסעור
1958 בולבול (שלמה לינדנר) 1988 נילי בר-און רענן יסעור
1959 בולבול 1989 דניאל דה-מלאך
1960 בולבול 1990 ג'יי שר
1961 בולבול 1991 ג'יי שר
1962 בולבול 1992 אורי יוגב
1963 בולבול 1993 אורי יוגב
1964 בולבול 1994 אורי יוגב
1965 בולבול 1995 אורי יוגב
1966 בולבול 1996 אורי יוגב
1967 בולבול / ברונו מרכז ארגוני1997 אורי יוגב
1968 דן בר-און (ברונו) 1998 אורי יוגב
1969 דן בר-און (ברונו) 1999 אורי יוגב
1970 בולבול אריה גרין 2000 אורי יוגב
1971 בולבול אריה גרין 2001 אורי יוגב
1972 בולבול אריה גרין 2002 אורי יוגב
1973 בולבול מיכה גושן 2003 אורי יוגב
1974 בולבול מיכה גושן 2004 אורי יוגב
1975 בולבול 2005 אורי יוגב
1976 בולבול מיכה גושן 2006 אורי יוגב
1977 בולבול מיכה גושן 2007 אורי יוגב
1978 בולבול מיכה גושן 2008 אורי יוגב

בשנות החמישים עיקר המטע היה תמרים ובצידם חלקות של זיתים, רימונים ותפוחי עץ.
בשנות החמישים ניטעו בשטח הקל: אפרסקים, משמש, אגסים וכרמים.
בשנות השבעים ניטע מטע אבוקדו. מטע זה נעקר בסוף שנות התשעים.
שנות השמונים היוו את השיא מבחינת היקף היבולים ומספר העובדים. המטע השתרע על כ-400 דונם.
בשנת 1995 החלו בנטיעת כרם זיתים (כשותפות עם האחים נקש) על 1,000 דונם.
כרם הזיתים שמושקה במים מליחים תחילתו בשטח הכבד והמשכו ניטע על קרקעות המטע הנשיר שנעקר.
בשנת 2002 הופעל בית בד במסגרת דרך השמן בנגב.
בשנת 2006 נטעו 1,000 דונם זיתים בשותפות עם חברת רד-אויל.
בשנת 2007 ניטע כרם זיתים כמיזם משותף עם שדה בוקר.

מרכזי ענף השלחין
השנה המרכז השנה המרכז הערות
1949 מספוא 1981 דודו עפרון  
1950 מספוא 1982 דודו עפרון  
1951 מספוא 1983 דודו עפרון  
1952 מספוא 1984 דודו /  דורון בוקסבאום
1953 מספוא 1985 דורון בוקסבאום  
1954 מספוא 1986 דורון בוקסבאום  
1955 מספוא 1987 אבנר גלילי
1956 מספוא 1988 אבנר גלילי
1957 דן חולתי 1989 אבנר גלילי
1958 יוסי פלדמן-ערבי 1990 דורון בוקסבאום   חלק מעג"ש
1959 עמוס בר - פוסה 1991 דורון בוקסבאום   חלק מעג"ש
1960 עמוס בר - פוסה 1992 מיכאל הרדוף
1961 עמוס בר - פוסה 1993 סימור דינסין
1962 עמוס בר - פוסה 1994 סימור דינסין
1963 עמוס בר - פוסה 1995 סימור דינסין
1964 יוני בר-יוסף + אהוד שאול 1996 סימור דינסין
1965 1997 סימור דינסין
1966 יהודה שאולסקי 1998 סימור דינסין חלק משח"ר
1967 יהודה שאולסקי משתלות - דודו 1999 סימור דינסין חלק משח"ר
1968 יהודה שאולסקי משתלות - חנן 2000 יגאל הוך - רעים מוזג בשחרור
1969 מנשה לוי משתלות - דודו 2001-8 יגאל הוך - רעים מוזג בשחרור
1970 יהודה שאולסקי
1971 מיכאל הרדוף
1972 יעקב יוגב
1973 יעקב יוגב
1974 יעקב יוגב השלחין התחיל  כענף מספוא בו גידלו מזון (אספסת) לרפת על מים מליחים 
1975 יעקב יוגב מבאר משה. בשנת 1955 ("חג המים") הגיעו לרביבים מים מתוקים מקו ירוחם.
1976 יוגב / חנן עפרון פוסה היה למעשה מרכז ראשון של ענף השלחין.
1977 חנן עפרון הגידולים העקריים במהלך השנים היו: תפוחי אדמה, פלפל, בצל, שום, חיטה,
1978 חנן עפרון כותנה, סלק סוכר, שעועית, תירס מתוק (לסנפרוסט)
1979 חנן עפרון סייפנים (אורכידיולות) שגודלו מ-1989 הופרדו לענף עצמאי בשנת 1999.
1980 חנן / דודו עפרון


בשנת 1976 החלו לגדל על מים מליחים מבארות בסביבה: חיטה, כותנה, סלק
סוכר, תירס למספוא, תירס מתוק, בצל וניסוי בגידול בטטות ותפ"א.
עג"ש (ענף גידולי שדה): נסיון לאיחוד מינהלי עם הפלחה ור"ם.
ר"ם: חווה ליד באר-שבע של רביבים ומשאבי שדה.
שחר: שטחים חקלאיים  מיזוג של שטחי רתמים בלב הנגב, רתמים-בית,
שלחין רביבים, פלחה בבריר.
משתלות רביבים הופרדו מהשלחין בשנת 1999.
שחרו"ר: שותפות של הקיבוצים חולית, רעים, רביבים, רתמים.
שחרו"ר מעבדת 30 אלף דונם. הגידולים העקריים הם תפוחי אדמה וחיטה.
לרשותה מי שפד"ן, מים שפירים ומאגר שתופס מי שטפונות.


מרכזי ענף הפלחה

השנה המרכז השנה המרכז הערות
1949 יעקב יוגב 1981 שאולסקי / שאול נבו חלק מעג"ש
1950 יעקב יוגב 1982 שאולסקי / שאול נבו חלק מעג"ש
1951 יעקב יוגב 1983 שאולסקי / שאול נבו חלק מעג"ש
1952 יעקב יוגב 1984 מייק סמואלסון
1953 יעקב יוגב 1985 מייק סמואלסון
1954 יעקב יוגב 1986 גדעון טאובה
1955 יעקב יוגב 1987 גדעון טאובה
1956 יעקב יוגב 1988 גדעון טאובה
1957 וילי טולצ'ינסקי 1989 מיכאל הרדוף
1958 וילי טולצ'ינסקי 1990 דורון בוקסבאום  /  רני פיסק חלק מעג"ש
1959 וילי  /  דנגו 1991 דורון בוקסבאום  /  רני פיסק חלק מעג"ש
1960 דן גולדשמיט 1992 מייק סמואלסון
1961 יאיר לוי 1993 מייק סמואלסון
1962 יאיר לוי 1994 מייק סמואלסון
1963 יאיר לוי 1995 מייק סמואלסון
1964 מיכאל הרדוף 1996 מייק סמואלסון
1965 מיכאל הרדוף 1997 מייק סמואלסון
1966 מיכאל הרדוף 1998 מייק סמואלסון חלק משח"ר
1967 מיכאל הרדוף 1999 מייק סמואלסון חלק משח"ר
1968 מיכאל הרדוף 2000 אוחד עם שחרור
1969 יאיר לוי 2001 אוחד עם שחרור
1970 יאיר לוי
1971 מנשה לוי שדות הפלחה ליד קיבוץ ברור חיל נמסרו לעיבוד רביבים
1972 מנשה לוי במהלך מלחמת השחרור. יאיר ינוב ואברהם קלוסקי היו
1973 דב אופק ."החורשים הראשונים"
1974 דב אופק בתחילת התקופה התמקמו במבנה דו-קומתי נטוש ליד  
1975 רפי שאול הכביש הראשי. אח"כ הוקם מחנה ליד קיבוץ ברור חיל.
1976 רפי שאול במחנה זה התגוררו גם הפלחים של חצרים, מגן וצאלים.
1977 רפי שאול הפלחים התגוררו במקום מיום ראשון עד חמישי כל שבוע.
1978 רפי שאול הבישול נעשה כ"תורנות מבשלת" שהגיעה למקום למשך
1979 רפי שאול שבוע, אלא אם היתה לה אהבה ונשארה לזמן ממושך…
1980 רפי שאול במהלך השנים משך השהות עבר גלגולים שונים עד
לנסיעה הלוך וחזור מדי יום והחזקת מבשלת שכירה במקום.
בפי העם נקרא הענף בקיצור ברייר ע"ש הכפר הערבי
שהיה במקום. בתקופת שיא עבדו במקום 15 חברים.
בשנת 2000 מוזג בתוך שותפות שחרו"ר.


מרכזי הרפת
שנה שם המרכז שנה שם המרכז הרפת נוסדה בראשון לציון
1951 כושי (זאב רענן) 1980 יורם ישראלי והועברה לנקודה הישנה ומשם
1952 כושי 1981 יורם ישראלי לנקודה החדשה.
1953 כושי 1982 יורם ישראלי רק בשנות השישים הוקם מכון
1954 כושי 1983 יורם ישראלי חליבה ועד אז חלבו בידיים.
1955 כושי 1984 עזרא צחור בשנת 2001 החלה לפעול
1956 כושי 1985 עזרא צחור שותפות ר"ן 2000 עם קיבוץ
1957 כושי 1986 ראובן קופפר ניר-אליהו שהעביר את הרפת שלו 
1958 כושי 1987 ראובן קופפר לרביבים.
1959 כושי 1988 ראובן קופפר הצלחת המיזוג הביאה לכאן גם 
1960 צור פרלמן 1989 חזקי (דוד חזקיהו) את רפת כפר עזה בשנת 2005.
1961 צור פרלמן 1990 חזקי בשנת 2008 נחלבות ברפת
1962 דן זילברמן (דנזי) 1991 חזקי כ-900 פרות ומכסת החלב של
1963 דן זילברמן 1992 ערן ארז שלושת המשקים עומדת על כ-10
1964 דן זילברמן 1993 ערן ארז מיליון ליטר.
1965 דן זילברמן 1994 ערן ארז עד סוף 2003 שווק החלב
1966 דן זילברמן 1995 ערן ארז לתנובה.מאז החלב משווק
1967 יגאל צחור 1996 ערן ארז למחלבות שטראו יוטבתה.
1968 יגאל צחור 1997 אריק אפרים יו"ר השותפות הוא חבר ניר-
1969 יגאל צחור 1998 אריק אפרים אליהו.
1970 יגאל צחור 1999 אריק אפרים
1971 יגאל / אלישע 2000 אריק אפרים יו"ר
1972 אלישע אבן-טוב 2001 ערן ארז פיני טוכמכר
1973 אלישע אבן-טוב 2002 ערן ארז פיני טוכמכר
1974 קובי הס 2003 ערן ארז פיני טוכמכר
1974 קובי הס 2004 ערן ארז פיני טוכמכר
1976 קובי הס 2005 ערן ארז פיני טוכמכר
1977 עזרא צחור 2006 ערן ארז פיני טוכמכר
1978 עזרא צחור 2007 ערן ארז פיני טוכמכר
1979 עזרא צחור 2008 ערן ארז פיני טוכמכר  

מרכזי הלול מרכזי המדגרה
שנה מרכז מרכז מקצועי שם מרכז משווק
1950 בת-שבע דרורי 1950
1951 בת-שבע דרורי 1951
1952 בת-שבע דרורי 1952
1953 ב"ש דרורי-רותם 1953
1954 יגאל רון 1954
1955 יגאל רון 1955
1956 חנה ישראלי 1956 חנה + עמוס לב איגוד עופות
1957 חנה ישראלי 1957 חנה + עמוס לב איגוד עופות
1958 חנה ישראלי 1958 חנה + עמוס לב איגוד עופות
1959 חנה ישראלי 1959 חנה + עמוס לב איגוד עופות
1960 חנה ישראלי 1960 חנה + מרי שיזף איגוד עופות
1961 חנה ישראלי 1961 חנה + מרי שיזף אלי ישראלי + איגוד
1962 חנה ישראלי 1962 נילי הוכמן-אדמון אלי ישראלי + איגוד
1963 חנה ישראלי 1963 נילי הוכמן-אדמון אלי ישראלי + איגוד
1964 חנה ישראלי 1964 נילי הוכמן-אדמון אלי ישראלי + איגוד
1965 אמיר ארז 1965 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1966 אמיר ארז 1966 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1967 אמיר ארז 1967 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1968 אמיר ארז 1968 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1969 אמיר ארז 1969 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1970 אמיר ארז 1970 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1971 אמיר ארז 1971 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1972 אמיר ארז 1972 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1973 אמיר ארז 1973 חנה ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1974 אמיר ארז 1974 אלי ישראלי אלי ישראלי + איגוד
1975 חנה ישראלי 1975 עדין אלי ישראלי + איגוד
1976 חנה ישראלי 1976 עדין אלי ישראלי + איגוד
1977 חנה ישראלי 1977 עדין אלי ישראלי + איגוד
1978 חנה ישראלי 1978 עדין אלי ישראלי + איגוד
1979 גיצי אמיר ארז 1979 ויקטור פריאל אלי ישראלי + איגוד
1980 גיצי אמיר ארז 1980 ויקטור פריאל אלי ישראלי + איגוד
1981 גיצי אמיר ארז 1981 ויקטור פריאל אלי ישראלי + איגוד
1982 חנה ישראלי 1982 ויקטור פריאל אלי ישראלי + איגוד
1983 חנה ישראלי 1983 ויקטור פריאל אלי ישראלי + איגוד
1984 חנה ישראלי 1984 ויקטור פריאל חיים בנטל + איגוד
1985 גיצי 1985 ויקטור פריאל חיים בנטל + איגוד
1986 גיצי אמיר ארז 1986 פאולין ברסלר אמיר ארז
1987 גיצי אמיר ארז 1987 פאולין ברסלר אמיר ארז
1988 גיצי אמיר ארז 1988 ויקטור פריאל אמיר ארז
1989 גיצי אמיר ארז מנכ"ל 1989 ויקטור פריאל אמיר ארז
1990 גיצי אמיר ארז 1990 עזרא כהן ויקטור פריאל
1991 פאולו אמיר ארז אמיר ארז 1991 עזרא כהן ויקטור פריאל
1992 פאולו אמיר ארז אמיר ארז 1992 עזרא כהן ויקטור פריאל
1993 פאולו אמיר ארז אמיר ארז 1993 עזרא כהן ויקטור פריאל
1994 אמיר ארז אמיר ארז 1994 עזרא כהן מוטי שלו
1995 אמיר ארז יוסי מדן 1995 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
1996 פאולו אמיר ארז יוסי מדן 1996 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
1997 פאולו אמיר ארז יוסי מדן 1997 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
1998 פאולו וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 1998 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
1999 ניני כפיר וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 1999 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2000 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2000 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2001 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2001 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2002 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2002 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2003 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2003 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2004 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2004 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2005 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2005 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2006 וולודיה סוכוב ויקטור פריאל 2006 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2007 סוכוב/פרדי ויקטור פריאל 2007 יוהנס ייראקלי מוטי שלו
2008 פרדי גרונדל' ויקטור פריאל 2008 יוהנס ייראקלי מוטי שלו


ענף הדגים
ענף הדגים הוקם בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 כמקום עבודה לשמוליק איסקוב
עם פרישתו מאגד.
נחפרה בריכה אחת ליד פינת החי הישנה וגודלו בה דגי שפמנון.
יענק'לה יוגב הצטרף כיועץ ועוזר לשמוליק.
עיקר הרביה נעשתה ע"י ד"ר שמואל אפלבאום ממדרשת בן-גוריון.
בשנת 1998 נחפרו 10בריכות חדשות ליד מתקן הביוב הישן.
יענק'לה יוגב הפך מרכז הפעילות.
בתחילת 2004 קיבל אריק אפרים את הניהול של הפעילות במסגרת ה"עסקים הקטנים".
עיקר הרביה נעשתה במכון הדגים של קיבוץ המעפיל.
בשנת 2007 נבנו 7 בריכות לאימון הדגים במבנה ישן של המשתלה, ששופץ.
בשנת 2008 הוחלט על הרחבת חוות הדגים על מנת להכפיל את הייצור.
מנהל שנה
שמוליק איסקוב 1993
שמוליק איסקוב 1994
יעקב יוגב 1995
יעקב יוגב 1996
יעקב יוגב 1997
יעקב יוגב 1998
יעקב יוגב 1999
יעקב יוגב 2000
יעקב יוגב 2001
יעקב יוגב 2002
יעקב יוגב 2003
אריק אפרים 2004
אריק אפרים 2005
אריק אפרים 2006
אריק אפרים 2007
אריק אפרים 2008


פעילויות שנפתחו ונסגרו
נרשמו רק ענפים משמעותיים מבחינת הבעלות והעובדים (לפחות 3)בענף.
הסקר מתייחס לשנים 2008-1952.  

פעילויות שנפתחו פעילויות שנסגרו
שם הפעילות השנה הערות שם הפעילות השנה הערות
א. חקלאות  
  פלחה בבריר 1998 אוחד עם שחרור
חרמ"ש 1953 עמק שרה חרמ 1971 חצרים וכו'
ר"ם   1971 שותפות ר"ם 1997 עם משאבי שדה
שותפות שעועית 1976 עם גבעת ברנר שותפות שעועית 1997 קומביין פלוכר
חממה+מעבדת תרביות 1983 חממה 1990 אוחד עם משתלות
 R.C.S 1994 זרעי תפו"א בטורקיה R.C.S 1996  
ר"ם קבלנות 1997 רק משאבי שדה עם שובל 2003
רתמים 1997 לב הנגב, פרדס, לול שלחין 1998 מוזג בשחר
שחר 1998 עם רתמים שחר 2000 אוחד עם שחרור
משתלות 1999 הפרדה משלחין משתלות 2003  
שחרור 1997 עם רעים וחולית  
מטע תמרים 1943 מטע תמרים 1965 תאריך משוער
כרם 1956 דנוג,מלכה,אלפונס כרם שנות ה-80  
מטע נשיר 1957 אפרסקים מטע נשיר גמר עקירה 2001 פרט למשמש
פרדס הבשור 1973 פרדס הבשור 1999 עבר לקבלן
פרדס לגבולות 1999 לקבלן 2001  
מטע אבוקדו 1976 מטע אבוקדו גמר עקירה 2000  
זיתים - דרך השמן1995 בשותפות עם נקש  
מטע זיתים 2000  
פקעות יודפת 2003 עם יוסי ליברמן  
ב. בעלי חיים  
חזיריה 1954 חזיריה 1960 המבנה נהרס 2004
פינת חי 1953 מוזג בחי-נגב 2003 האתר נהרס 2004
מדגרה 1956  
מדבר יענים 1995 עם רעים ורתמים מדבר יענים נשחטו ונמכרו 2001  
דגים 2000 עבר מיזמות  
ר"ן 2000 2001 עם ניר אליהו רפת רביבים 2001  
   
ג. תעשיה ומסחר  
מפעל האבנים 1952 אבני משחזת מפעל האבנים 1954  
רביב 1970 הצטרף שותף 2000 מפעלי מתכת 1971  
רביב-ארן 1990 רביב-ארן 1996  
רב-זיק 1994 רב-זיק 1999  
רב-טק 1995 בגן תעשיה עומר רב-טק 2001 מוזג עם רביב
רבל 2000 נכנס שמרוק 2004  
גוונים 1986 מפעל אמאיל גוונים 1998  
צ'לנג'ר 1987 שותפות טרקטור כבד צ'לנג'ר 2005  
מצפה רביבים1994 הסבה לעסק  
רותם המדבר 1997 אורחן רותם המדבר 2001 מ' קליטה 2002
רב-דעת 1998 נפרד מרביב רב-דעת 2001 מוזג בתוך רביב
פקדה הפקות 1998 התחיל כיזמות פקדה 2003  
אד"ם אדריכלות 1998 התחיל כיזמות אד"ם אדריכלות 2003  
מתוק בלב 2001
חסר רכיב