קיבוץ רביבים 08-6562511
חסר רכיב

הפסקת חשמל

16/05/2018

שלום רב !


בתאריך 22/05/2018  חב' עמית אנרגיה וחשמל תבצע טיפול תקופתי ברשת החשמל ברביבים.

העבודות יבוצעו ע"י חברה חיצונית.

בשעה 8:00 אספקת החשמל תעבור לגנרטורים.

סיום העבודות בשעה 13:00. 


לקראת שעת ההעברה מרשת החשמל  לגנרטורים (8:00)  ובהעברה חזרה לרשת החשמל (13:00): נא לכבות מחשבים וציוד חשמלי אחר הרגיש להפסקות חשמל  .


לא ייסופק חשמל למתחם  מפעל רביב , אגף הכספים, רב גיל ומכק"ל.

 

בברכה

ולדימיר אופנגנדן

עמית אנרגיה וחשמל רביבים

חסר רכיב