קיבוץ רביבים 08-6562511

מסיבה של החינוך הבלתי פורמאלי

מועד התחלה: יום חמישי , 09/08/2018 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 09/08/2018 , 00:00
מקום האירוע: אולם תרבות